Home

Het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid heeft in het bijzonder als doel de bevordering van de Belgische diamantnijverheid in al zijn aspecten en van de internationale diamantnijverheid in het algemeen, het bestrijden van misbruiken en wantoestanden, alsook de bescherming en behartiging van de gemeenschappelijke beroepsbelangen van zijn leden op sociaal, juridisch, fiscaal, economisch en diamanttechnologisch vlak. Het is een beroepsvereniging van de Belgische en buitenlandse in België gevestigde diamantbedrijven en vertegenwoordigt de makelaars, handelaars, fabrikanten, zagers en klovers en kleurstenen. Meer informatie over lid worden kan u hier vinden.

De voornaamste taken van het Syndikaat zijn:
  • de vertegenwoordiging in diverse paritaire overlegorganen, zijnde het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel, het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, het Fonds voor de diamantnijverheid, de Rijksverlofkas;
  • de vertegenwoordiging op internationaal vlak (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), alsook op Europees vlak (European Council of Diamond Manufacturers, E.C.D.M.);
  • het behartigen van de belangen bij De Beers, het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), VOKA/VEV, het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en diverse overheidsinstanties;
  • het beheer van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoekscentrum voor Diamant (WTOCD);
  • de ledenservice op alle gebieden, voornamelijk sociaal, juridisch, informatieverstrekking over allerlei reglementeringen en cao's;
  • de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven.
  • briljant

    Algemeen bestuurContactinformatie